Referat fra generalforsamling 2023


Referat fra generalforsamling 2023

1: Valg af dirigent

Henrik Wilkens, Have 30, er valgt.

2:Dagsorden

Godkendt.
16 fremmødte haver.

3: Beretning af formanden.

Solgte haver: 5 stk. og overdraget 2 stk. til familiemedlemmer.
Bestyrelsen: Få ryddet op i jeres haver der er container den 6-7-8 maj. Der skal fra bestyrelsen side have en stor tak til alle som laver et stykke arbejde for foreningen
Havevandring: Var de fleste haver i orden. Men det kan blive bedre.
Sti bag ved vej 5: er ved at gro helt til, Opfodre til at udtynde i busk og træer, så hækken ikke går ud. gange.
Fælleshus: Håber at der vil komme flere i fælleshuset, både nye og gamle have lejere. Der må gerne komme forslag til arrangementer.
Have nr. 19: må der ikke smides haveaffald, det må i selv sørge for at køre væk på genbrugspladsen, elle vente til der kommer container.
Restaffald container: Der opfordres til at man sorterer sit affald bedre (i mindre poser). Disse containere er ikke til haveaffald.
Brandforsikring: skal være foreningen i hænde senest den 18. april 2023. Kan afleveres i fælleshuset eller sendes til bestyrelsen på mail
Takker bestyrelsen for godt samarbejde. Ønsker alle en god havesæson. Beretning godkendt med ovennævnte bemærkninger.

4: Regnskab

Godkendt.

 1. Hovedregnskab
 2. gennemgået af kasserer. Vandregnskab: Bestyrelsen gør opmærksom at vand er steget fra 14 kr. til 16,50 kr. pr m3. I ca.2004 skiftede man vandrør ud i gaderne, blev der besluttet at man betalte 1 kr. mere pr. m3 end dagsprisen. Derfor stiger prisen for vand, fra 15 kr. til 18 kr. pr m3 i 2023. Godkendt: Med følgende bemærkninger:<
  Restance: Bestyrelsen skal sørge for at nedbringe restancerne.
  Kasserer: Der er tabt 2 gange haveleje ved opsigelses af lejemålet.
  Afdragsaftale: lavet med 3 havelejre. Hvor af den ene på nuværende tidspunkt er ve at være i mål. Afdragsaftale er fremlagt til bestyrelsen.
  Informere bestyrelsen på hver bestyrelsesmøder om økonomien i foreningen.

 3. Fælleshusets Regnskab
 4. gennemgået af næstformand, Godkendt.
  Næstformand: Fortalte om eventuelt at lukke fælleshuset hvis ikke der kom større opbakning om fælleshuset, da økonomien i fælleshuset ikke kan bære sig selv ifølge fælleshuset vedtægter.

5: Forslag

1: Fri haveleje til bestyrelses. Bestyrelsen træk forslaget. Se evt.
Forslag nr. 2: Hæk klipning 2 gange årligt, Ikke vedtaget. Se evt.

6: Valg af kasserer

Johnni Dansker Sørensen have nr. 46.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 år: Dennis, have 12
2 år: Cindie, have nr. 18

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

2 år: Nanna have nr. 6.
2 år Lisbeth have nr. 11

9: Valg af revisorer og suppleanter

2 år: Henrik have nr. 30
Suppleanter: udgår.

10: Valg af vurderingsudvalg for 2 år

Udgår, Nordjysk Kreds overtager.

11: valg af suppleant til vurderingsudvalget

Udgår.

12: Valg af aktivitetsudvalg

Anja have nr. 22, Lisbeth have nr. 11, Stine have nr 36, Sonja have nr. 46.

13: Evt.

Forslag nr. 1. fri haveleje til bestyrelse: Bemærkninger: omkostninger er for store i for hold til restancer. Et'mindre beløb til bestyrelses. Konklusion: Bestyrelse skal komme med et nyt oplæg.
Forslag nr. 2: Hæk klipning 2 gange årlig: Bemærkninger: Hensyn til fugle. Mere ensartede hække, bedre slagvurderinger. En nabo klipper -anden nabo klipper ikke. Store frustrationer efterlyser sanktioner. Krav til Bredde (50 cm og højde 180 cm) Reglerne står i ordensregelmangel.
Konklusion: Bestyrelsen skal komme med indlæg om begge forslag til en ekstra ordinær generalforsamling til sommer i fælleshuset. Bestyrelsen skal undersøge om retningslinjer for gebyrer til ekstra ordinær generalforsamling.
Fælleshuset: Bedre oplysninger om aktiviteter i tavler, samt Facebook. Efterlyser forskellige spil i fælleshuset.Referent: Johnni Dansker Sørensen
Formand: Arne Irgens
Dirigent: Henrik W. Pedersen