Referat fra generalforsamling 2022


Referat fra generalforsamling 2022

1: Valg af dirigent

Jørgen Olesen, Nordjysk Kreds, er valgt.

2:Dagsorden

Godkendt med følgende bemærkning: tilføjelse punkt 5a. Budget flyttes fra punkt 4 til 5a. På grund af hvis der kommer forslag ind i punkt 4 som vedrører budget for 2022.
16 fremmødte haver.
Stemmeudvalg: Sonja have nr. 46 - Henrik have nr. 30.

3: Beretning af formanden.

Solgte: haver 11 stk. og overdraget 2 stk. til familiemedlemmer. Bestyrelsen: Få ryddet op i jeres haver der er container den 6-7-8 maj. Der skal fra bestyrelsen side have en stor tak til alle som laver et stykke arbejde for foreningen Havevandring: Var de fleste haver i orden. Men det kan blive bedre. Sti bag ved vej 5: er ved at gro helt til, Opfodre til at udtynde i busk og træer, så hækken ikke går ud.
Fælleshus: Håber at der vil komme flere i fælleshuset, både nye og gamle have lejere. Der må gerne komme forslag til arrangementer.
Have nr. 19: må der ikke smides haveaffald, det må i selv sørge for at køre væk på genbrugspladsen, elle vente til der kommer container.
Restaffald container: Der opfordres til at man sorterer sit affald bedre (i mindre poser). Disse containere er ikke til haveaffald. Takker bestyrelsen for godt samarbejde.

Ønsker alle en god havesæson.

Havesæsonen er forlænget fra oktober til november nogle år siden. Men man går ikke haveeftersyn i oktober måned. Kan ikke vedtage at man går havevandring i oktober?
Dirigenten fortalte at kræver en vedtægtsændring og skal indkomme som forslag om vedtægtsændring. Beretning godkendt med ovennævnte bemærkninger.

4: Regnskab

Godkendt.

  1. Hovedregnskab
  2. Med følgende bemærkninger: hvad har man gjort for at opkræve restancer? Man har opsagt lejemålet på 2 haver og lavet afdragsaftale med 3 havelejer. Afdragsaftale er fremlagt til bestyrelses og informere bestyrelsen på hver om økonomien i foreningen.

  3. Fælleshusets Regnskab
  4. Gennemgået af næstformand. Godkendt.

5: Forslag

forslag: 1. forkortet udgave: Bevilling til at færdiggørelse af fælleshus udvendig Male døre udskiftning vindue og inddækning. Vedtaget med følgende bemærkning: Fælleshuset har ikke penge til ovennævnte forslag bevilling skal tages fra kontingentforslag og bevilling skal vedtages under budget 2022 og føres som punkt i hovedregnskab.
Forslag nr. 2: Lave vejhold fra hver gade til vedligehold af veje (forbedrer huller i veje): Gade 4 oplyste at 2-3 have lejer vedligeholder vejen når hullerne bliver for store. På arbejdsdagen vil afsætte folk til vedligehold af vejene.

5a.

Budget: Godkendt med følgende bemærkning under forslag 1.: Der burde været bogført for meget betalt jordleje fra kommunen(indtægter) i budget 2022.

6: Valg af formand

Arne Irgens have nr. 15

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 år: Arne have nr. 34
1 år: Cindie have nr. 18

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Udgår.

9: Valg af revisorer og suppleanter

2 år Finn have nr. 32
Suppleanter: udgår.

10: Valg af vurderingsudvalg for 2 år

Udgår, Nordjysk Kreds overtager.

11: valg af suppleant til vurderingsudvalget

Udgår.

12: Valg af aktivitetsudvalg

Anja have nr. 22, Lisbeth have nr. 11, Sonja have nr. 46.

13: Evt.

Opfodre til at hjælpe Arne – Dennis – Arne i fælleshuset. Opfodring til bestyrelsen til at hurtigere opdatering af hjemmesiden og informere i tavlerne (nye indkøbte skal opsættes først i det nye år). Opslag om forsinket jubilæumsfest. Finn have nr. 20 vil gerne lægge fliser i fælleshus. Hjælp søges. Hestemøg kan afhentes i have nr. 19 i trillebør og ikke trailer samt vejgrus til vej. Bestyrelsen vil nedtage Højvang Øst skilt og bestille nyt i metal.Referent: Johnni Dansker Sørensen
Formand: Arne Irgens
Dirigent: Jørgen Olesen