Referat fra generalforsamling 2018


Referat fra generalforsamling 2018

1: Valg af dirigent

Henrik, have 30, er valgt.

2:Dagsorden

Godkendt.

3: Beretning af formanden.

* Forslag opmåling/dispensation af mål på husene skal gøres så hurtigt så muligt. Så vi kan få afleveret til kommunen vedrørende salg af husene. Der skal sende et brev ud til alle havelejre om hvordan de skal måle deres kolonihave op, så det bliver gjort præcist efter kommunens regler og samtidig sende en frist ud med slut dato l juli er det sidste frist. Vi skal sende svar ud til samtlige havelejre når vi har modtaget svar fra kommunen. ( Lovliggjort dispensation )

4: Regnskab

Godkendt.

  1. Hovedregnskab
  2. Godkendt.

  3. Fælleshusets Regnskab
  4. Godkendt.

* Bestyrelsen har vedtaget på generalforsamling at betale hestemøj 400kr, så det er muligt for alle havelejre at komme og tage lidt hestemøg til deres haver.
(Henrik, have 30, står for at skaffe det.)

* Fælleshus forsikring.
Arne, have 15, skal rykke for det tilbud.

5: Forslag

* Under dirigentens valg kom der et spørgsmål / forslag. = Hvorfor får man indkaldelse til generalforsamling 14 dage før, men forslag dertil skal være bestyrelsen i hænde en måned før.
Derefter spørges at man får noget mere varsel og tid til at komme med forslag.
Evt. At man sendte brevene ud med indkaldelse og forslag sidst i december / start af januar så folk ved det i bedre tid og i håb om flere fremmødte til generalforsamlingen + indkomne forslag.

* Forslag om at bestyrelsen vil købe noget grus, så vi kan få lukket de huller der er i vejen.
Evt. At vi selv gør det eller får nogle til det. (Evt. Vejgrus med ler. )

* Arbejdsdag forslag.
Lav en to-do liste og send ud i god tid.
Efterspørgsel efter evt. Et skema med fælles arbejdsdag.

* Vedtægter for fælleshus efterspørges.

6: Valg af formand

Arne, have 15, er genvalgt 2 år som formand.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 er på valg.
Julie, have 13, valgt for 2 år.
Kurt, have 45, valgt for 1 år.

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Marianne, have 55.
Finn, have 20.

9: Valg af revisorer og suppleanter

Henrik, have 30, 1 år
Finn Jacobsen, have 32, 2 år
* Bestyrelsen skal spørge Tim, have 38, om han vil være revisor suppleant

10: Valg af vurderingsudvalg for 2 år

Finn, have 20, er valgt og Daniel, have 13 (som desværre måtte melde fra igen ), Så bestyrelsen må finde anden.
Arne har derved sagt at han gerne tager denne post.

11: valg af suppleant til vurderingsudvalget

Lise, have 10, er genvalgt.

12: Valg af aktivitetsudvalg

Generalforsamling besluttede at aktivitetsudvalget overtages af bestyrelsen.

13: Evt.

Forslag om fremtidig generalforsamlinger bliver holdt på weekender i stedet for alm. arbejdsdage?
* Bestyrelsen skal tage fat omkring vedligehold og tømning af skraldespande og flaske container.

Tak til jer som mødte op, For god ro og orden.