Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2023


Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2023

1: Valg af dirigent

Henrik Wilkens, Have 30, er valgt.

2:Dagsorden

Dagsorden godkendt, punktet ”evt.” er tilføjet.

Ang. fri haveleje til bestyrelsen

Generalforsamlingen har godkendt, at bestyrelsen kan bruge et beløb på op til kr. 3.000,- til aktivitet for bestyrelsen. F.eks. middag på restaurant eller lignende. Dette er som betaling for bestyrelsesarbejdet.

Ang. Hække klipning 2 gange årligt

Hækkehøjden på max. 180 cm hele vejen rundt, fra jord niveau, skal overholdes, da det er kommunal lovgivning. Hækkehøjden mellem naboer aftales mellem disse parter.
Dispensationer kan gives af bestyrelsen, men kun grundet niveauforskelle i haveforeningen.
Der er blevet fastsat en max. hækkebredde på 50 cm., 25 cm. på hver side af stammen.

Evt.

Bestyrelsen udformer en liste over gebyrer for overtrædelser af vedtægter.
Der skal overvejes at hyre en ”havemand” til at klippe hække på havelejerens regning, hvis ikke klippedatoer overholdes. Dette er for at sikre hækkens ve og vel.
Havelejere på sydsiden i Gade 5 skal holde 1 meter fri på stien bag grunden.
Formand tager kontakt med grundejerforeningen i Gug for at prøve at lave en aftale om af få tyndet ud ved stien mellem dem og haverne på sydsiden af haveforeningen.
Kommunen kontaktes ang. beskæring af læbælter.Referent: Dennis G. Pedersen
Formand: Arne Irgens
Dirigent: Henrik W. Pedersen